over ons

  • over ons

Valkom Veilingen sinds 2004

De activiteiten van Valkom Veilingen zijn in het kort onder te verdelen in:
> Organiseren van Veilingen
> Uitvoeren van taxaties
> Opzetten van een onderhandse verkoop.

Het organiseren van een veiling doen we in opdracht van een derde en bij voorkeur via het internet. Het bereik van klanten is vele malen groter en de organisatorische kosten vele malen lager dan bij de oorspronkelijke live-veilingen.
Wilt een veiling organiseren? Neem dan contact met ons op


De taxaties die we uitvoeren zijn een logische nevenactiviteit. Valkom taxeert complete inventarissen en machineparken, maar ook een enkele machine of installatie.
Wilt u meer weten of onze werkwijze? Neem dan contact met ons op

Het verkopen van, bijvoorbeeld, enkele machines zonder het organiseren van een veiling, doen wij ook middels Onderhandse Verkopen. Een voorwaarde van een Onderhandse Verkoping is dat de opdrachtgever meer tijd heeft 
(dan bij een veiling) om de juiste koper te vinden.  

Wilt u meer weten of onze Onderhandse Verkopen? Neem dan contact met ons op